t(r)eba

treba 

si 

vytrhať

z hlavy

všetku burinu

burinu z leta, jesene, minulých Vianoc,

z vtedy, keď teraz bolo

navždy

vyplieť toho, toho,

vyplieť teba,

nevrav, že sa

nedá

koľko hriadkov

koľko 

koľko

koľko hliny

by sme mali

na sadenie kvetín